Balo công sở chất liệu tốt bố 2 sợi

  • Kích thước 42cm x 32cm x 12cm
  • 2 Ngăn chính, 1 ngăn laptop, 2 túi lưới 2 bên
  • Chất liệu Dù 2 sợi, bố 600 Pu.
  • Có lót đệm sau lưng…