Túi rút Manchester

* Thiết kế theo yêu cầu.
* Chất liệu: Dù, bố cotton.
* Xưởng may trực tiếp.

Danh mục: